Kalkulator transportowy

ADR – transport towarów niebezpiecznych każdej kategorii

Nasze kompleksowe usługi transportowe obejmują również ADR, czyli transport drogowy towarów niebezpiecznych w Europie. Konwencja ADR określa jako substancje niebezpieczne takie materiały, które nie są przystosowane do standardowego przewozu ze względu na swój skład, który mógłby stanowić zagrożenie m.in. dla ludzi czy środowiska. Mogą to być zarówno substancje stałe, jak i ciecze lub gazy. Podczas transportu takiego ładunku zostaje on odpowiednio zabezpieczony, aby wykluczyć możliwość jego uszkodzenia lub wydostania się na zewnątrz. Nasi wykwalifikowani kierowcy posiadają niezbędne umiejętności, które gwarantują bezpieczny przewóz tego typu substancji. Posiadamy również odpowiednio przystosowane pojazdy oznakowane specjalnymi tablicami ADR, w związku z czym jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom bezproblemowy transport nawet tak specyficznego ładunku, jak ten.

Transport towarów niebezpiecznych - czyli jakich?

Każdy ładunek niebezpieczny musi być szczegółowo oznaczony zgodnie z ADR. Powinny być one przede wszystkim odpowiednio zapakowane przy wykorzystaniu certyfikowanych opakowań oraz oznakowane konkretnymi, identyfikującymi je nalepkami. Oprócz tego takie towary muszą również posiadać swój unikalny numer UN. Jeśli chodzi o samą klasyfikację tego typu materiałów, są one podzielone na 9 klas, które posiadają również kolejne podklasy. Każda klasa powiązana jest z konkretnym zagrożeniem dla ludzi i środowiska. Łącznie możemy wobec tego wyróżnić aż 13 różnych grup, do których należą poszczególne substancje:

 • Materiały i przedmioty wybuchowe (np. fajerwerki);
 • Gazy (np. chlor);
 • Materiały ciekłe zapalne (np. benzyna);
 • Materiały stałe zapalne (np. zapałki);
 • Materiały samozapalne (np. fosfor biały i żółty);
 • Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne (np. sód);
 • Materiały utleniające (np. nawozy sztuczne);
 • Nadtlenki organiczne (np. nadtlenek acetonu);
 • Materiały trujące (np. arszenik);
 • Materiały zakaźne (np. odpady medyczne);
 • Materiały promieniotwórcze (np. uran);
 • Materiały żrące (np. kwasy);
 • Materiały i przedmioty niebezpieczne (np. azbest).

Nasza firma zajmuje się przewozem ładunków niebezpiecznych każdej kategorii.
Załoga specjalnie przeszkolonych kierowców w naszym zespole spełnia wszystkie niezbędne wymagania, które umożliwiają tego rodzaju transport (ukończenie wymaganego wieku, zaliczenie egzaminu ADR oraz posiadanie zaświadczenia ADR). Przed każdym przejazdem kierowca sprawdza, czy pojazd został odpowiednio oznakowany oraz, czy nadawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty.

Bezpieczeństwo podczas transportu towarów niebezpiecznych

Doskonale wiemy, jak istotne jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa podczas każdego rodzaju transportu. Transport towarów niebezpiecznych wymaga szczególnej ochrony oraz precyzji na każdym etapie. W naszej firmie zawsze dokładnie dbamy o to, aby każda czynność, która definiuje bezpieczeństwo przewozu, została należycie wykonana. Wszystkim naszym Klientom gwarantujemy odpowiednią opiekę nad powierzoną przesyłką, zapewniając bezproblemowe przewiezienie jej do wyznaczonego punktu. Podejmujemy się nawet najbardziej nietypowych zleceń, ponieważ jesteśmy przekonani o swoich kwalifikacjach. Osoby prowadzące pojazdy, w których umieszczone są towary ADR, posiadają niezbędne kwalifikacje, natomiast środki transportu są odpowiednio zabezpieczone i spełniają określone wymogi techniczne. Dbamy również o dokładne zabezpieczenie towarów, dzięki czemu nie zmieni on swojego położenia podczas transportu.

Nasze pojazdy są odpowiednio wyposażone w ekwipunek dostosowany do rodzaju przewożonego towaru. Są to m.in.: gaśnice, rękawice, okulary ochronne, latarki, kamizelki ostrzegawcze, znaki ostrzegawcze czy kliny zabezpieczające pojazd podczas postoju na pochyłej nawierzchni. Podczas każdego transportu stawiamy przede wszystkim na szeroko pojęte kwestie bezpieczeństwa, jednak w przypadku ładunków ADR nasze przygotowanie musi być jeszcze większe. Zapewniamy naszym Klientom pełną satysfakcję ze zleconego nam transportu, a także gwarantujemy otwartą komunikację i szczerość. Jesteśmy profesjonalistami, którzy podejmują się wielu wyzwań, a nasz profesjonalizm pozwala nam na przekonanie, że nie ma zlecenia, które byłoby dla nas niewykonalne. Niezależnie od tego czy wybierzesz transport kontenerowy, kolejowy czy ciężarowy, jeśli potrzebujesz transportu ładunków niebezpiecznych zrobimy to tak, jak potrafimy najlepiej – czyli na 100%!